- tepelná čerpadla
Viessmann - tepelná čerpadla

Viessmann

  • Tepelná čerpadla VIESSMANN
  • Solární panely VIESSMANN
  • Plynové kotle, topné centrály
Stiebel Eltron - tepelná čerpadla

Stiebel Eltron

  • Tepelná čerpadla Stiebel Eltron
  • Solární panely Stiebel Eltron
  • Topné centrály Stiebel Eltron
De Dietrich - tepelná čerpadla

De Dietrich

  • Solární panely DE DIETRICH
  • Plynové kotle DE DIETRICH
  • Topné centrály DE DIETRICH
Ciat - tepelná čerpadla

Ciat

  • Tepelná čerpadla CIAT

Tepelná čerpadla

Jak tepelná čerpadla fungují - Vlastnosti tepelných čerpadel
Využití tepelných čerpadel - Druhy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla umožňují velké úspory především v oblasti vytápění a ohřevu teplé vody. Tepelná čerpadla také dokáží rekuperovat odpadní teplo z pobytových prostor, z technologických procesů, atd.
Tepelná čerpadla všech systémů mají také jako jediný zdroj tepla NÁVRATNOST, která je o standardních rodinných domů 9-12 let, ale samozřejmě v dnešních cenách.

Tepelná čerpadla

Plynový kotel, elektrokotel a ostatní zdroje potřebují na dosažení potřebného výkonu minimálně 100% energie. Tepelná čerpadla oproti tomu potřebují k dosažení potřebného výkonu POUZE 20-30% el. energie (podle systému). Takže tepelné čerpadlo dokáže "šetřit" a zároveň tím vlastně "vydělává" na svou údržbu a výměnu! Takže návratnost 10 let znamená ZHODNOCENÍ vložené investice 10% ZA ROK!

Princip technologie tepelných čerpadel je znám již od 30. let 20-tého století. Jedná se o reverzní využití chladícího okruhu. Rozmach využití ve funkci tepelného čerpadla nastal postupně s růstem cen běžně využívaných zdrojů tepla - uhlí, elektřina, plyn, atd. Systémy funkce tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla vzduch - voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Zdrojem tepla pro tepelné čerpadlo je vzduch. Tepelné čerpadlo může být umístěno jak uvnitř objektu, tak ve venkovním prostředí. Kvalitní výrobky dokáží garantovaně fungovat i v mínusových teplotách do -15 až -20oC.
POZOR!!! Nekvalitní tepelná čerpadla vzduch-voda (většinou pouze modifikované klimatizace z východu) se v teplotách pod 0 st.C chovají jako přímotop nebo dokonce jako spotřebič!!!

Tepelná čerpadla země - voda

Tepelná čerpadla země-voda

Zdrojem tepla pro tepelné čerpadlo je akumulovaná energie Slunce do povrchu Země a drobné pramínky podpovrchové a podzemní vody. Energie je předávána v kolektorech umístěných v zemi do nemrznoucí směsi, která ji přivádí do tepelného čerpadla. Pro tepelná čerpadla země - voda se používají kolektory umístěné v hlubinných vrtech (tzv. zemní sondy) nebo investičně velmi zajímavé plošné kolektory.
Upozornění: hlubinné vrty podléhají legislativnímu schválení.

Tepelná čerpadla voda - voda

Tepelná čerpadla voda-voda

Zdrojem tepla pro tepelné čerpadlo je voda získaná ze studny. Tepelná čerpadla voda - voda mají největší účinnost.
Upozornění: čerpání vody podléhá zákonu o vodách!

Plynová absorpční tepelná čerpadla

Používají principu absorpce tepla z okolního vzduchu do nosné látky předehřáté plynem. Plynová absorpční tepelná čerpadla jsou velmi vhodná pro místa s malým příkonem elektrické energie.